Antyki
Regulamin serwisu
Kaza Invest with Us
Polowanie
Kredyty Financing
Wypoczynek
Konserwacja
Wycena Valuation
Polecamy
Projekt skansen
Opłaty i Reklama
Leksykon architektury
Almanach Zabytków
Akty prawne
Procedury Procedures
Cudzoziemcy Foreign
Porady
Firmy
Projekt PP
Słownik Dictionary
Korzenie
Filatela
Obok - magazyn
Warszawa retro
Media
Vip
Przetargi Nowość !
Partnerzy
Kalkulator
Jesteś tutaj->www.kaza.com.pl->Obok - magazyn

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI


Cudzoziemcy kupują polskie grunty.
Zwolnienie inwestorów z krajów Unii Europejskiej z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zakupy ziemi stworzy warunki do szybkiego powstawania nowych miejsc pracy. Zasadniczym argumentem za takim rozwiązaniem jest fakt, że nikt nie chce budować na gruncie którego nie jest właścicielem. W przypadku długoterminowych inwestycji polegających na budowie nieruchomości zasada mówiąca o tym, że budynki należą do właściciela gruntu ma fundamentalne znaczenie.

'W zakresie negocjacji dotyczących swobodnego przepływu kapitału, rząd podtrzymuje stanowisko o zastosowaniu okresów przejściowych dotyczących nabywania przez obywateli państw Unii nieruchomości w Polsce. Długość okresów przejściowych powinna jednak ulec skróceniu. W odniesieniu do zakupu ziemi z przeznaczeniem na inwestycje w interesie Polski nie jest utrzymanie ograniczeń, gdyż inwestycje tworzą nowe miejsca pracy i pobudzają wzrost gospodarczy.
Rząd podjął decyzje o dwunastoletnim okresie przejściowym dla nabywania ziemi rolnej, zapowiadając jednocześnie wprowadzenie ustawy regulującej obrót ziemia tak, by właściwie chronione były interesy polskiej wsi.' Z komunikatu po posiedzeniu Rządu 12 listopada 2001r.

Ile komu?
Z zestawień dokonanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za okres ostatnich jedenastu lat nie wynika aby grunty polskie były jakoś szczególnie narażone na wykup. Sprawy związane z zakupem przez cudzoziemców ziemi reguluje ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Dotychczas nabycie nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez Ministra SWiA za zgoda Ministra Obrony Narodowej a w przypadku nieruchomości rolnych przez ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W minionym dziesięcioleciu zezwolenia na nabycie przez cudzoziemców prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości otrzymało 15071 osób fizycznych. Na nabycie nieruchomości rolnych wydano w 1999 roku 142 zezwolenia. Natomiast w roku 2000 Minister SWiA udzielił 180 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni 552,4574 hektara. W ten sposób cudzoziemcy zakupili łącznie - od 1999 roku - 798,8074 hektara.
W sumie obywatele Unii Europejskiej stali się posiadaczami 25.652 hektarów ziemi, co daje zaledwie 0,08 proc. powierzchni Polski.

Zagraniczną firma być.
W przypadku osób prawnych tez nie dostrzega się szczególnie niepokojących działań ze strony zagranicznych firm. W czasie ostatnich pięciu lat wydano 1819 zezwoleń na nabycie lub objecie przez cudzoziemców akcji lub udziałów w spółkach handlowych będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości co daje łączna powierzchnię 25.044 hektara.

Dlaczego nie?
Wśród wydawanych decyzji przez MSWiA były też i negatywne. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 1573 takie decyzje. Podstawa wydania odmowy może być negatywna opinia organów samorządowych lub UOP czy też brak odpowiednich dokumentów.
W przypadku nieruchomości rolnych wydano 16 negatywnych decyzji. Było to związane z brakiem zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kto ma więcej?
W przypadku objęcia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przodują obywatele Holandii, Francji, Niemiec, Danii i Austrii. Najwięcej zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych uzyskały osoby fizyczne i osoby prawne z pochodzące z Niemiec, Szwecji, Austrii i Danii. Lokale mieszkalne w strefie przygranicznej najchętniej nabywali obywatele Szwecji, USA, Portugalii, Niemiec czy Ukrainy. Akcje czy udziały w spółkach posiadających nieruchomości w Polsce kupowały osoby fizyczne i prawne z Niemiec, Holandii, USA, Francji i Belgii.


Układ Stowarzyszeniowy - kwestia obrotu nieruchomościami z udziałem podmiotów zagranicznych.

Źródło: www.MSWiA.gov.pl
Pierwszy numer.
Przedstawiamy Państwu pierwsze wydanie naszego magazynu 'Obok', o tym wszystkim co związane jest z zabytkami: tematy nas frapujące, zajmujące, ciekawostki, Wasze listy.


Copyright 2002-2021 by KAZA. All Rights Reserved.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.